Nobetci Eczane


Kocaeli bölgesi için darıca'mızda dahil günlük nöbetci eczaneyi buradan öğrenebilirsiniz.

Tıklayın Öğrenin

Hayvanat Bahcesi Ulasim

Darıca`daki Özel Boğaziçi Hayvanat Bahçesi`ne özel aracınızla gitmenin en kolay yolu TEM Otoyolu üzerinden. TEM`de Eskihisar sapağından sapın. Çayırova-Bayramoğlu tabelalarından sonra, Eskihisar feribot tabelasını takip edin. Darıca`ya saptığınızda Hayvanat Bahçesi`nin oklarını göreceksiniz.

Darıca Hayvanat Bahcesi Uydu GörüntüsüHayvanat Bahcesi Iletsim

Tuzla Cad N 15 - 41870 Bayramoğlu - Darıca - Gebze - TURKEY
Tel : +90-262 653 66 66
+90-262-653 1374
Fax : +90-262-653 4664
E-mail : bosphorus.zoo@ttnet.net.tr

Hayvanat Bahcesi


Darıca Hayvanat Bahcesi tarihcesi bosphoruszoo.com.tr alıntı ile sunuyoruz.

İlk hayvanat bahçeleri 2. yüzyılda Afrika ve Asya’da, krallar tarafından, yaşadıkları sarayların bahçelerinde kurulmuştur. İlk büyük hayvanat bahçesi ise,1150 yılında Çin hükümdarı Weng Wang tarafından Pekin ve Nakin arasındaki 400 hektarlık bir alanda kurulmuş ve bu hayvanat bahçesinde memeli hayvanlar yanında, kuşlar, sürüngenler,ve balıklar gibi hayvanların bulunmasını, seyrini ve beslenmesini sağlamıştır. Kurulan bu hayvanat bahçesini örnek alan, diğer krallıklar da benzet hayvanat bahçeleri kurmaya başlamışlardır.

1789-1794 tarihlerinde, Fransız İhtilali’nden sonra, Avrupa’da gerçek anlamda hayvanat bahçelerinin kurulmasına başlanmıştır.

1793 yılında Paris Hayvanat Bahçesi, Jardin Des Plantes parkında 6 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuş ve bugünkü Paris Hayvanat Bahçesi’nin ilk temelini oluşturmuştur.

1828 yılında İngilter’de Regent’s Park’ ta Londra Hayvanat Bahçesi kurulmuş ve bu tarihten sonra gerçek anlamda bilimsel çalışmalar başlamıştır. Londra Hayvanat Bahçesi örnek alınarak Dublin, Bristol, Manchester Hayvanat Bahçeleri’nin kurulması takip etmiştir.

1843 yılında Hollanda ‘da Amsterdam ve Antwerp Hayvanat Bahçeleri, 1844 yılında Berlin Hayvanat Bahçesi kurulmuş ve bundan sonra gerek Avrupa ve gerekse bütün dünyada peş peşe süratli bir şekilde kurulmaya başlanmıştır.

1945 yılında, yani ikinci dünya savaşından sonra , hemen hemen dünyadaki bütün büyük şehirlerde hayvanat bahçeleri kurularak halkın hizmetine sunulmuştur.

Türkiye’de ilk hayvanat bahçesinin kurulması 1933 yılında Atatürk tarafından karar verilmiştir ve bugünkü Ankara Hayvanat Bahçesi’nin bulunduğu yere kurulan minyatür bir hayvanat bahçesine başlangıçta, Türkiye’de bulunan kurt, tilki, çakal vs. gibi hayvanlar yerleştirilmiştir.

1936 yılında bir sirkten sağlanan bir aslan ile hayvanat bahçesinin gelişmesi başlamış ve 29 Ekim 1940 yılında Ankara Atatürk Orman Çiftliği içinde bulunan bir alanın gerçek anlamda bir hayvanat bahçesi olarak kuruluşuna karar verilmiş ve bu süretle 22 hektarlık bir alan üzerinde ilk Türk Hayvanat Bahçesi Ankara’da kurulmuştur.

1990 yılında ise, Darıca –Bayramoğlu bölgesinde ilk Türk Özel Hayvanat Bahçesinin kurulmasına başlanılmış ve başlangıçta bir kuş parkı olarak Kuş Cenneti ismi altında kurulan parka bütün dünyada mevcut en önemli kuş türlerinin edinilmesine başlanılmıştır. 1993 yılında park, gelişmesine devam etmiş ve 170.000 m2 lik alan üzerinde bugünkü ‘Boğaziçi Hayvanat Bahçesi Botanik Parkı ve Kuş Cenneti’ nin kurulup halk hizmetine sunulmasını sağlamış ve Avrupa Hayvanat Bahçeleri arasına asil üye olarak girme başarısını göstermiştir.

Dünyamızdaki insan nüfusunun artışı sonucu, hayvanların yaşam alanları ya yok edilmek süretiyle kaybolmakta veya çok küçülmektedir. Ayrıca ekonomik nedenlerle doğada yaşayan yabani hayvanlar avlandıklarından, sayıları gittikçe azalmaktadır. Bu nedenlerle, günümüzde hayvanat bahçelerinin kurulması çok daha büyük önem kazanmıştır. Bunu dikkate alan devletler ve resmi kuruluşlar, gelişmekten olan dünyamızda, hayvanlar ve bitkiler (Fauna ve Flora) hakkında en önemli bilgi merkezi olan hayvanat bahçelerinin kurulmasına büyük destek vermeye ve önemli hayvanat bahçelerinin kurulmasına yardımcı olmaya başlamıştır.

Bu gelişmeye paralel olarak halk kitleleri, doğa ile sağlanan yakın ilişkileri sonucunda, üye ve sponsor olmak suretiyle hayvanat bahçelerini desteklemeye ve sahiplenmeye başlamışlar, bunları takiben özel kuruluş sponsorlukları devreye girmiş ve dev hayvanat bahçeleri kurulmaya başlanmıştır.

Hayvanat bahçeleri doğada yaşayan hayvanların yaşam ortamları, beslenme ve üremeleri, yaşam şartları, hastalık ve tedavileri hakkında bir taraftan bilimsel araştırma ve çalışmalar yapan, diğer taraftan elde edilen bilgileri üniversiteler ve diğer bilimsel kuruluşlarla paylaşarak önemli hizmetler yapmaktadırlar.

Hayvanat Bahçeleri Öncelikle Aşağıdaki Görevleri Yaparlar:

1. Hayvanlara doğadaki yaşam şartlarını sağlayan barınaklar kurmak
2. İnsanlara, doğada yaşayan hayvan ve bitkileri canlı olarak göstermek
3. Büyük şehirlerde yaşayan uygar insanların doğa ile buluşup karşılaşmalarını sağlamak ve hayvanları tanıma imkanı vermek.
4. Hayvanlar ve bitkiler hakkında eğitim hizmeti vermek.
5. Canlı hayvanların yaşam şartları, üretimi, beslenmesi, bakımı vs. bilimsel çalışmalar ve bunları halk hizmetine yaymak.
6. İnsanlara doğayı, içinde yaşayan canlıları, tanıma, sevme ve koruma olanağı sağlamak.
7. Üniversiteler ile ortaklaşa çalışmalar ve araştırmalar yapmak, başta veteriner ve ziraat fakülteleri olmak üzere öğrencilere canlılar üzerinde deney yapma imkanı sağlamak.
8. Benzeri çalışmaları diğer ülkeler ile sürdürmek, bu alanda gelişen teknolojileri ülkemize getirmek ve bilgi alışverişinde bulunmak.
9. İnsanlara hayvan ve bitki sevgisi aşılamak, tatil günlerinde streslerinden kurtulup dinlemelerine imkan sağlamak.
10. Özellikle okul ve öğrencilere, doğa ve vahşi doğada yaşayan canlılar hakkında, bilgi ve eğitim imkanı sağlamak. Onlarla iletişim kurarak hayvanları, sevmek, korumak olanak ve gereği kazandırmak.
11. Kurdukları hayvan hastaneleri, karantina ve üretim merkezlerinde, hayvan hastalıkları ve tedavileri ile ilgili önemli bir insanlık görevi ve çalışması yapmak.
12. Botanik parklarında, bitkilerin üretimi, dikimi, budanması, tanıtımı, hastalıkları ve tedavi şekilleri hakkında gerekli çalışmalar yapmak.
13. Bütün çalışma ve elde edilen bilgileri, hazırladıkları kitap, broşür, katalog vs. ile halk hizmetine sunmak.
14. Hayvanat Bahçelerinin en önemli görevi,halen, kısmen mevcut olan,ancak ilerde asli görevleri arasında girecek olan ‘doğada nesli tükenen hayvanların, hayvanat bahçelerinde üretilip çoğaltılarak doğada hazırlanacak korunmalı bölgelere götürülüp bırakılmak suretiyle tekrar doğaya kazandırmak’ olacaktır.

Bu kutsal görevin ilk başlangıcını NUH PEYGAMBER FONKSİYONU oluşturur.

Boğaziçi Hayvanat Bahçesi bünyesinde ; Memeliler, kanatlılar, sürüngenler ve akvaryum hayvanları olmak üzere 2600’ün üzerinde hayvan ile 400 türün üzerinde nadide bitkiler toplanmış ve halkımızın görgü ve sevgisine sunulmuştur.

Okul Telefonlari


Darıca ilçemize bağlı tüm okulların telefon numaralarını darıca online sitemizden bulabilirsiniz

DARICA ILKÖGRETIM OKULU
Telefon :745 00 76

FAIK SAHENK ILKÖGRETIM OKULU
Telefon :745 54 30

KÂZIM KARABEKIR ILKÖGRETIM OKULU
Telefon :655 56 67

MUSTAFA KEMAL ILKÖGRETIM OKULU
Telefon :655 55 63

NENEHATUN ILKÖGRETIM OKULU
Telefon :745 69 45

SÜREYYA YALÇIN ILKÖGRETIM OKULU
Telefon :656 43 73

SERVET ÇAMBOL ILKÖGRETIM OKULU
Telefon :653 55 25

YUSUF SAVAS ILKÖGRETIM OKULU
Telefon :653 33 64

ZEKI GEZER ILKÖGRETIM OKULU
Telefon :653 42 33

100.YIL ILKÖGRETIM OKULU
Telefon :745 71 12

OSMAN HAMDI BEY ILKÖGRETIM OKULU
Telefon :653 20 07

ASLAN ÇIMENTO MESLEK LISESI
Telefon :655 58 87

AHMET PARMAKSIZOGLU TICARET MESLEK LISESI
Telefon :655 81 77

NESET YALÇIN LISESI
Telefon :655 97 87

ÇAYIROVA TICARET MESLEK LISESI
Telefon :654 22 99

SÜLEYMAN DEMIREL LISESI
Telefon :654 22 99

ÖZEL ÇIRAGAN LISESI
Telefon :653 78 78

DENIZ YILDIZLARI ILKÖGRETIM OKULU
Telefon :653 20 33

Darıca Kalesi

Kocaeli Gebze ilçesi Darıca'da bulunan bu kalenin Bizans dönemindeki ismi Daritsion'dur. Ancak eski isminin Tararion Kalesi olduğu kaynaklarda belirtilmiştir. Tarihte ilk kez ismini Palakanon Savaşları sırasında duyurmuştur. Yöre Osmanlıların eline geçince buraya Darıca Kalesi ismi verilmiştir. Bizans döneminde bu kalenin, önündeki iskeleyi koruma amaçlı bir karakol kalesi olarak yapıldığı sanılmaktadır.
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde bu kale ile ilgili bazı bilgiler vermektedir: "Lebi deryada dört köşe kalesi vardır. Kalenin limana hazır cihetinde bir kapısı vardır. Kalenin komutanı ve muhafızı yoktur. İçinde 20 civarında üzeri örtülü ev mevcuttur". Evliya Çelebi'nin bu bilgisinden yola çıkarak kalenin Osmanlı döneminde kullanılmadığı ve içerisinde yalnızca bir mahalle olduğu anlaşılmaktadır.
Darıca Kalesi kıyıdan 200 m. yukarıda, sahile hakim bir sırt üzerinde yapılmıştır. Günümüze yalnızca kalenin küçük bir sur duvarı ile bir burcu gelebilmiştir. Kale içerisinden sahile inen gizli bir yer altı geçidi bulunmaktadır.
Darıca son zamanlarda "Çocuklar Duymasın" isimli dizinin senarist ve yönetmeni Birol Güven ile sık sık gündeme gelmiştir. Darıca'dan çıkan önemli isimlerden birisi de gazeteci Kaan Özbek'tir. Ayrıca önemli edebiyatçılarımızdan Cevat Çapan da buralıdır. İngiliz ve Amerikan Edebiyatını çok iyi bilen Cevat Çapan, sahip olduğumuz en iyi çevirmenlerdendir. Batmış olan adam yayınlarından yayınlanmış "Dön Güvercin Dön, Doğal Tarih, Sevda Yaratan" gibi şiir kitapları ve daha önemlisi çağdaş amerikan ve ingiliz şiiri antolojileri vardır. Şiir atlasları ve sayısız çevirileri vardır.

Kaynak wikipedia.org

Darıca Kocaeli


Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nden ayrılarak Bakanlar Kurulu kararıyla ilçe haline gelmiştir.Şehrin nüfusu 2008 yılına göre 112.975'dir.1990'da 53.559 olan nüfusu 2000'de 85.818'e, 2007'de 109.580'e çıkmıştır.

İzmit ile İzmit Körfezi M.Ö. XII y.y'ın başlarında Yunan kökenli kavimlerin istilasına uğramış; bu kavimlerin istilasıyla birlikte bu bölgede başlayan yerleşik düzenle tarihi gelişmelerinde başlandığı söylenebilir. Trakyadan Anadolu içlerine göçen "FRİGLER" daha sonra "MİSYALILAR" Kocaeli bölgesinin ilk yerleşik Halkı oldukları kabul edilir.

Osmanlılar döneminde Kocaeli adı verilen yarımadayı bir ara "TİNYALILAR", daha sonra "BİTHİNYENLER" ele geçirerek M.Ö. 378'de "BİTHİNYEN" krallığını kurmuşlardır. Bu krallık döneminde Darıca, nin kurulduğu söylenebilir. Bitinye krallığının Eyalet olarak Roma İmparatorluğuna bağlanmasından sonra 1329 Pelekonon savaşına kadar Darıca Bizanslıların yönetiminde kalmıştır, Bizans hükümdarı III. ANDRANİKOS'un Osmanlı Hükümdarı Orhan Bey tarafından 1329 Haziranında Pelekonon denilen yerde yenilgiye uğratılınca Darıca Os¬manlı imparatorluğunun hakimiyetine geçmiştir. Sultan Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşıyla 1402'de Timur'a yenilmesiyle altı oğlu arasın¬daki taht kavgaları Osmanlılarda Fetret Devrini başlatmış Şehzade Süleyman Çelebi tahta oturabilmek için kendine destek sağlamak açısından Gebze, Hereke, Eskihisar, Danca'yı Bizans İmparatorluğuna verdi. Böylece tekrar Bizans hakimiyetine giren Darıca Sultan Mehmed'in komutanlarından Gazi Timurtaşoğlu Umurbey tarafından yeniden fethedilerek Osmanlı topraklarına katıldı. Fethedilen bu toprakları Sultan Mehmed Bursa'daki imaretine vakıf etmiştir. Darıca'daki arazilerin bir kısmı bu vakıf aracılığı ile alınıp satılmaktadır.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı 1914-1921 yılları arasında Darıca bazı azınlıklar ve yerli çetecilerin yağmasına maruz kalmış, bunlar (Küçük Aslan Bey) vs. 28 Nisan 1921 yılında Darıca Yunan ve İngiliz birliklerince işgal edilmiş bu işgali küçük yaşta yaşamış olan Şakir Yapıcı, işgallerin başlamasıyla Danca'da oturan Türklerin buradan göç ederek Üsküdar, Kartal, Tavşancıl'a yerleştiğini ifade etmektedir. İşgal kuvvetlerinin 26 Haziran 1921'de Darıca'dan çekilmesiyle göç eden Türklerin tekrar Darıca'ya döndüğünü belirtmektedir. Kurtuluş Savaşı yıllarında yerli Rumlarla çeteci (Küçük Aslan Bey)'in Darıca yöresindeki olumsuzlukları bastırmak için (Büyük Aslan Bey) Kara Aslan, Arnavut Kaplan Ağa (Kaplan Sönmez Yıldız) Kuvayi Milliye ile birleşerek Danca'nın Kurtuluş Mücadelesine katkıda bulunmuşlardır.


http://tr.wikipedia.org tan alıntı yapılmıştır
   
 
Darıca Online